เว็บไซต์
- รับรองคำร้องขอนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ และรับรองบัญชีรายชื่อแรงงานกัมพูชา ที่ทำงานต่อ และได้ทำงานครบ4ปี และ6ปี

สมัครสมาชิก

เป็นสมาชิกอยู่แล้วหรือ?   เข้าสู่ระบบ

ยืนยันรหัส OTP จากหมายเลขโทรศัพท์ของท่าน.

คุณทำการขอรหัสหลายครั้งเกินจำนวนกำหนด กรุณาขอรหัสใหม่ในอีกสองชั่วโมงถัดไป.